Vokal Koçluğu

Vokal Koçluğu Nedir?

Şarkıyı yorumlamak ile, şarkıyı kaliteli sesler çıkararak söylemek farklı şeylerdir. Birincisi duyguyu, bedenimize uygun şekilde ortaya çıkarmayı anlatır. O şarkıda istediğimiz duyguyu öne çıkararak, kişisel yorumumuzu katmamamızı sağlar. Burada amaç, herhangi başka şarkıcıdan bizi ayırt eden, söyleyiş özelliklerini, telaffuzu, vurguları ve nüansları şarkıya geçirebilmektir. Buna “vokal koçluğu” diyoruz. Diğeri ise, duygudan daha çok, enstrümanımızı yani tüm bedenimizi en doğru şekilde kullanarak, sesimize zarar vermeden, kondüsyonunu arttırmak, volümünü arttırmak, ince ve pes ses aralığını genişletmek bilgilerini içerir. Bu da şan dersidir yani, ses eğitimi.
Şarkı söylemek, müzik yapmak için enstrüman olarak bedenimizi kullanmamızı anlatır. İfade etmek istediğimiz duyguyu, var olan müzik cümlesi ile ifade etmek için kullandığımız araç kendi sesimizdir. Gündelik hayatta sesimizi konuşmak için kullanıyoruz. Bu da çoğu kez şarkı söylerken, yine konuşma sesimizle gerçekleştirme yanılgısına düşürüyor. Nasıl konuşuyorsak, öyle şarkı söylüyoruz. İstenilen ezgi kıvraklığının düz konuşmada olmaması, belli bir ritim içinde ve his aktarma için enstrüman virtüyözitesine gerek olmaması, şarkı söylemeye geçtiğimizde sorunlar yaşamaya neden olur. Çocukken öğrendiğimiz bir çok şey artık geçersizdir. Uzun cümleler, ince yada pes sesler ile karşılaştıkça, yetersizlik katlanarak büyür. Şarkıya başladığımız yer ile bitirdiğimiz yer çok farklıdır. Çünkü, sesimiz şarkı söyleyen bizi taşıyamaz.

Vokal Koçu demek şarkıcının söyleyişine şarkı üzerinde değişiklikler yapabilen, şarkının ivmesini değiştirebilen , şarkıcının içindeki muazzam enerjiyi açığa çıkarabilen çalıştırıcı demektir. Bunu yapabilmek için ön koşul tabi ki şarkı söylemeyi bilmektir. Sesteki değişimleri, bedensel hareketleri nefes aralıklarını ve bunun zorluklarını deneyimlemiş, şarkıcılık eğitimi almış olması gerekmektedir.

Scroll Up